Role manažerského účetnictví v měření výkonnosti podniku

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: Ing. Zbyněk Halíř
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 79 990 Kč
Registrační číslo F1/13/2012
Číslo zakázky: IG107022

Projekty řešitele