Vzdělávací program pro finanční útvary podniků v Plzeňském kraji

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. srpna 2014
Řešitel: prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Plzeňský kraj
program: OP VK
výzva: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Celkový rozpočet: 386 249 CZK
Registrační číslo CZ.1.07/3.2.02/04.0018
Číslo zakázky: ÚP107013