prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Projekty řešitele:

Vykazování a využití informací o udržitelném rozvoji společností
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Strategické řízení podniku a jeho informační zajištění
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2004 - 2006

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Podmínky pro rozvoj odpovědnostního účetnitví při přechodu k fungující tržní ekonomice v ČSFR
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)