prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Projekty řešitele:

Vykazování a využití informací o udržitelném rozvoji společností
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Vzdělávací program pro finanční útvary podniků v Plzeňském kraji
2013 - 2014
Plzeňský kraj (Plzeňský kraj)

Program: OP VK

Výzva: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Odborný lektor - profesionál v každé situaci
2010 - 2012
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 3. výzva OPPA

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Strategické řízení podniku a jeho informační zajištění
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Podmínky pro rozvoj odpovědnostního účetnitví při přechodu k fungující tržní ekonomice v ČSFR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)