Využití účelového členění nákladů a informace podle segmentů pro kvantifikaci vrcholového kritéria ekonomického subjektu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2004 - 31. prosince 2006
Řešitel: Ing. Bohuslava Knapová, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 851 000 Kč
Registrační číslo GA402/04/0627
Číslo zakázky: GA107014

Projekty řešitele