Ing. Bohuslava Knapová, CSc.

Projekty řešitele:

Využití účelového členění nákladů a informace podle segmentů pro kvantifikaci vrcholového kritéria ekonomického subjektu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2004 - 2006

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)