Předmět Etický kodex a normy profesionálního chování na finančních trzích podle kritérií CFA (Chartered Financial Analyst) Institute

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. dubna 2014 - 30. listopadu 2014
Řešitel: doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: VŠE
program: IRS
výzva: IRS2014
Celkový rozpočet: 78 700 CZK
Registrační číslo IRS/F1/45/2014
Číslo zakázky: RP102044

Projekty řešitele