Analýza modelu Customer Life Time Value a jeho propojenost na model Customer Profitability Analysis

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: Mgr. Petr Čermák
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 76 590 Kč
Registrační číslo F1/11/2013
Číslo zakázky: IG107033

Projekty řešitele