Long-term orientation: The effects on strategic orientation of family firms

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2021 - 31. prosince 2022
Řešitel: Ing. Nikola Rosecká, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Celkový rozpočet: 1 149 984 Kč
Registrační číslo 2/2021
Číslo zakázky: ES309060

Projekty řešitele