Insolvence společností s virtuálními sídly

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2016
Řešitel: Ing. Jan Plaček
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 321 530 Kč
Registrační číslo 29/2015
Číslo zakázky: IG309025

Projekty řešitele