Ing. Jan Plaček

Projekty řešitele:

Insolvence společností s virtuálními sídly
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)