Vývoj analytické metodiky pro hodnocení velikosti typových pracovních pozic

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Mgr. Martin Kopecký, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 180 120 CZK
Registrační číslo F3/69/2014
Číslo zakázky: IG303024x

Projekty řešitele