Analýza dopadu komunitních měn pro rozvoj lokálních podniků a lokální ekonomiky obecně

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. Kateřina Gawthorpe, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 301 370 Kč
Registrační číslo 18/2016
Číslo zakázky: IG307026

Projekty řešitele