Transfer znalostí prostřednictvím inovací a managementu změny segmentu obnovitelných zdrojů a financí

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: Pavel Skopal
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo F3/14/2010
Číslo zakázky: IG310030

Projekty řešitele