Transfer znalostí prostřednictvím inovací a managementu změny segmentu obnovitelných zdrojů a financí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: Pavel Skopal
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 115 120 Kč
Registrační číslo F3/14/2010
Číslo zakázky: IG310030

Projekty řešitele