Pavel Skopal

Projekty řešitele:

Transfer znalostí prostřednictvím inovací a managementu změny segmentu obnovitelných zdrojů a financí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)