Pavel Skopal

Projekty řešitele:

Transfer znalostí prostřednictvím inovací a managementu změny segmentu obnovitelných zdrojů a financí
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)