Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčbích řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin

Doba řešení: 1. ledna 2012 - 31. prosince 2013
Řešitel: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)
Agentura: Technologická agentura České republiky (TAČR)
Registrační číslo TD010093
Číslo zakázky: GT309022