prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Projekty řešitele:

Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky
2014 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Implementace praxe do výuky na katedře podnikové ekonomiky VŠE v Praze
2013 - 2015
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 6. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Motivované ženy 50+
2012 - 2014
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Program: OP LZZ

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčbích řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin
2012 - 2013
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy/IP
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy
2005 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Nové metody měření a řízení výkonnosti firem v globalizující se světové ekonomice
2005 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)