prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Projekty řešitele:

Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2014 - 2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčbích řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2012 - 2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy/IP
MŠMT - VZ
2010 - 2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy
MŠMT - VZ
2005 - 2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Nové metody měření a řízení výkonnosti firem v globalizující se světové ekonomice
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2006

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)