Vliv sportovního úspěchu na ekonomiku sportu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: Mgr. Jiří Kotáb, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 257 530 Kč
Registrační číslo F3/10/2013
Číslo zakázky: IG309033

Projekty řešitele