Využití Webu 2.0 v propagaci sportu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: Mgr. Jiří Kotáb, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 191 540 Kč
Registrační číslo 2/2011
Číslo zakázky: IG309041

Projekty řešitele