Verifikace metod hodnocení efektivnosti navrhovaných technologií

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: RNDr. Jiří Hlásný
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 340
Číslo zakázky: IG310194

Projekty řešitele