RNDr. Jiří Hlásný

Projekty řešitele:

Verifikace metod hodnocení efektivnosti navrhovaných technologií
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)