RNDr. Jiří Hlásný

Projekty řešitele:

Verifikace metod hodnocení efektivnosti navrhovaných technologií
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)