Temná strana podnikání: Vliv podnikatelské aktivity na osobní pohodu podnikatele

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. Jan Mareš
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 110 040 Kč
Registrační číslo F3/101/2017
Číslo zakázky: IG304037

Projekty řešitele