Analýza uplatnění systému safe harbour při stanovení převodních cen

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. Michal Kolář
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 151 190 Kč
Registrační číslo 66/2015
Číslo zakázky: IG309065

Projekty řešitele