Podpora a rozvoj inovační schopnosti průmyslových podniků

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2006 - 31. prosince 2008
Řešitel: doc. RNDr. Jan Heřman, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 600 000 Kč
Registrační číslo GA402/06/0292
Číslo zakázky: GA309016

Projekty řešitele