doc. RNDr. Jan Heřman, CSc.

Projekty řešitele:

Podpora a rozvoj inovační schopnosti průmyslových podniků
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)