doc. RNDr. Jan Heřman, CSc.

Projekty řešitele:

Podpora a rozvoj inovační schopnosti průmyslových podniků
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)