Lokální zdroje elektřiny a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu

Doba řešení: 1. července 2018 - 31. prosince 2025
Řešitel: Ing. Otakar Pártl, CSc., MBA
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)
Agentura: Technologická agentura České republiky (TAČR)
Registrační číslo TK01030082
Číslo zakázky: GO309018

Projekty řešitele