Lokální zdroje elektřiny a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. července 2018 - 31. prosince 2025
Řešitel: Ing. Otakar Pártl, CSc., MBA
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 497 960 CZK
Registrační číslo TK01030082
Číslo zakázky: GO309018

Projekty řešitele