Ing. Otakar Pártl, CSc., MBA

Projekty řešitele:

Lokální zdroje elektřiny a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu
2018 - 2025
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)