Ing. Otakar Pártl, CSc., MBA

Projekty řešitele:

Lokální zdroje elektřiny a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2018 - 2025

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)