Management v praxi aneb zvyšování pracovních kompetencí studentů VŠE v Praze spoluprací s podniky

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. listopadu 2010 - 30. dubna 2013
Řešitel:
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Koordinátor
Poskytovatel: Magistrát hl. m. Prahy
program: OP PA
výzva: 3. výzva OPPA
Celkový rozpočet: 2 943 869 CZK
Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/33342
Číslo zakázky: ES310120

Projekty řešitele