Tři experimenty o využití význačnosti pro udržitelné dodržování daňových předpisů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2023 - 31. prosince 2025
Řešitel: Ing. Matej Lorko, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 802 000 CZK
Registrační číslo 23-07136S
Číslo zakázky: GA307013

Projekty řešitele