Ing. Matej Lorko, Ph.D.

Projekty řešitele:

Tři experimenty o využití význačnosti pro udržitelné dodržování daňových předpisů
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)