Principy vícekriteriálního hodnocení uplatňované při hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. David Kula, Ph.D., MBA
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 198 940 Kč
Registrační číslo F3/129/2014
Číslo zakázky: IG310064

Projekty řešitele