Ing. David Kula, Ph.D., MBA

Projekty řešitele:

Principy vícekriteriálního hodnocení uplatňované při hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)