Lean, Digitalisation and People

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2022 - 28. února 2023
Řešitel: Ing. Felipe Martínez, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 156 000 CZK
Registrační číslo F3/34/2022
Číslo zakázky: IG310022
The aim of the project is to investigate the relationship between the application of the concepts of Lean management, the implementation of new technologies (Industry 4.0), and the involvement of staff training and development in the organization. Theory determines that this relationship should exist in order to develop each part. The research explores these š aspects in the Czech Republic to determine the current situation of the industry in the Czech Republic in three important areas.

Projekty řešitele