Ing. Felipe Martínez, Ph.D.

Projekty řešitele:

Lean, Digitalisation and People
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)