Ing. Felipe Martínez, Ph.D.

Projekty řešitele:

Lean, Digitalisation and People
2022 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)