Vytváření podmínek pro rovnocenné uplatnění žen a mužů v hospodářství a jeho řídících složkách

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2002 - 31. prosince 2003
Řešitel: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 519 000 Kč
Registrační číslo GA403/02/1264
Číslo zakázky: GA303022

Projekty řešitele