doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.

Projekty řešitele:

Vytváření podmínek pro rovnocenné uplatnění žen a mužů v hospodářství a jeho řídících složkách
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)