doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.

Projekty řešitele:

Vytváření podmínek pro rovnocenné uplatnění žen a mužů v hospodářství a jeho řídících složkách
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)