Výzkum elementů strategické tržní nabídky na trhu mobilních telekomunikací v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. Ladislav Možný, Ph.D., MBA
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 241 650 Kč
Registrační číslo F3/60/2017
Číslo zakázky: IG309057

Projekty řešitele