Ekonomická náročnost sportu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. Robert Kuchár
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 282 590 Kč
Registrační číslo F3/123/2014
Číslo zakázky: IG309064

Projekty řešitele