Strategická filantropie: Srovnání přístupů k měření dopadů filantropických aktivit soukromých firem a aktivit neziskových organizací

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 29. února 2020
Řešitel: Ing. et Ing. Klára Kubíčková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 239 430 Kč
Registrační číslo F3/54/2018
Číslo zakázky: IG309058

Projekty řešitele