Dopad řízení vztahů se zákazníky na finanční výkonnost organizací

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Karel Koliš, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 144 000 Kč
Registrační číslo F3/33/2013
Číslo zakázky: IG310023

Projekty řešitele