Ing. Karel Koliš, Ph.D.

Projekty řešitele:

Dopad řízení vztahů se zákazníky na finanční výkonnost organizací
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)