Ing. Karel Koliš

Projekty řešitele:

Dopad řízení vztahů se zákazníky na finanční výkonnost organizací
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)