Innovationskultur in kleinen und mittleren Unternehmen - Die Wichtigkeit von weichen Faktoren in den frühen Phasen des Innovationsprozesses von international tätigen kleinen und mittleren Unternehmen

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: Ing. Martina L. Jaklová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
institut technologie a inovačního managementu (3300)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 233 402 Kč
Registrační číslo F3/36/2010
Číslo zakázky: IG330010

Projekty řešitele