The Use of Design Thinking in Social Enterprises in Digitized Environments and its Outcomes

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Gladys Maribel Ortiz Guamancela, MSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 143 410 Kč
Registrační číslo F3/52/2018
Číslo zakázky: IG304018

Projekty řešitele