Ing. Gladys Maribel Ortiz Guamancela, MSc.

Projekty řešitele:

The Use of Design Thinking in Social Enterprises in Digitized Environments and its Outcomes
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra podnikání (3040)