Zprávy o manažerech a firmě: Analýza velkých dat s využitím metod strojového učení

Doba řešení: 1. března 2019 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. Marcel Tkáčik
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo F3/57/2019
Číslo zakázky: IG310059

Projekty řešitele