Ing. Marcel Tkáčik

Projekty řešitele:

Zprávy o manažerech a firmě: Analýza velkých dat s využitím metod strojového učení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)