Fúze a akvizice jako nástroj strategického řízení podniku

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Iveta Mackenzie
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 150 120 Kč
Registrační číslo F3/39/2014
Číslo zakázky: IG309044

Projekty řešitele