Fúze a akvizice jako nástroj strategického řízení podniku

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Iveta Mackenzie
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo F3/39/2014
Číslo zakázky: IG309044

Projekty řešitele