Ing. Iveta Mackenzie

Projekty řešitele:

Fúze a akvizice jako nástroj strategického řízení podniku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)