Otevřeme studentům svět aneb s VŠE do světa!

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. listopadu 2010 - 30. dubna 2013
Řešitel:
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Magistrát hl. m. Prahy
program: OP PA
výzva: 3. výzva OPPA
Celkový rozpočet: 4 813 282 CZK
Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/33344
Číslo zakázky: ES310130

Projekty řešitele