Role finančních trhů při budování "green economy" - příležitosti a hrozby pro korporátní bankovnictví

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: Ing. Filip Sochor
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 128 110 Kč
Registrační číslo F3/26/2010
Číslo zakázky: IG307040

Projekty řešitele