Ing. Filip Sochor

Projekty řešitele:

Role finančních trhů při budování "green economy" - příležitosti a hrozby pro korporátní bankovnictví
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)