Ing. Filip Sochor

Projekty řešitele:

Role finančních trhů při budování "green economy" - příležitosti a hrozby pro korporátní bankovnictví
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)